Hranoly 2

Otázka č.1: Hranol má rozmery a=2,5cm, b=100mm, c=12cm. Aký je jeho objem?
a) 3000 cm2
b) 300 cm2
c) 3000 cm3
d) 300 cm3

Otázka č.2: Podstava hranola je kosoštvorec s dĺžkou strany 30 cm a výškou 27 cm. Výška hranola je 5dm. Aký je objem hranola?
a) 20 250
b) 450
c) 40 500
d) 4 050

Otázka č.3: Pravidelný štvorboký hranol so štvorcovou podstavou má objem 63 cm3 a výšku 7 cm. Vypočítaj jeho povrch.
a) 756
b) 102
c) 63
d) 414

Otázka č.4: Vypočítajte povrch štvorbokého hranola vysokého vh= 2 dm, ktorého podstava je lichobežník so základňami z1=10cm, z2=8cm, výškou v=4cm a s ramenami dlhými r1=r2=5cm.
a) 128 cm2
b) 596 cm2
c) 632 cm2
d) 532 cm2

Vaša odpoveď:

cm3
cm3
cm2
cm2


Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku plochy?
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2