Hranoly

Otázka č.1: Hranol má rozměry a = 2,5cm, b = 100mm, c = 12cm. Jaký je jeho objem?
a) 3000 cm2
b) 300 cm2
c) 3000 cm3
d) 300 cm3

Otázka č.2: Podstava hranolu je kosočtverec s délkou strany 30 cm a výškou 27 cm. Výška hranolu je 5dm. Jaký je objem hranolu?
a) 20 250
b) 450
c) 40 500
d) 4 050

Otázka č.3: Pravidelný čtyřboký hranol se čtvercovou podstavou má objem 63 cm3 a výšku 7 cm. Vypočítejte jeho povrch.
a) 756
b) 102
c) 63
d) 414

Otázka č.4: Vypočítejte povrch čtyřbokého hranolu vysokého vh = 2 dm, jehož podstava je lichoběžník se základnami z1 = 10cm, z2 = 8cm, výškou v = 4cm a s rameny dlouhými r1 = r2 = 5cm.
a) 128 cm2
b) 596 cm2
c) 632 cm2
d) 532 cm2

Vaše odpověď:

cm3
cm3
cm2
cm2


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku plochy?
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2