Hranoly

Otázka č.1: Hranol má rozměry a = 2,5cm, b = 100mm, c = 12cm. Jaký je jeho objem?
a) 3000 cm2
b) 300 cm2
c) 3000 cm3
d) 300 cm3

Otázka č.2: Podstava hranolu je kosočtverec s délkou strany 30 cm a výškou 27 cm. Výška hranolu je 5dm. Jaký je objem hranolu?
a) 20 250
b) 450
c) 40 500
d) 4 050

Otázka č.3: Pravidelný čtyřboký hranol se čtvercovou podstavou má objem 63 cm3 a výšku 7 cm. Vypočítejte jeho povrch.
a) 756
b) 102
c) 63
d) 414

Otázka č.4: Vypočítejte povrch čtyřbokého hranolu vysokého vh = 2 dm, jehož podstava je lichoběžník se základnami z1 = 10cm, z2 = 8cm, výškou v = 4cm a s rameny dlouhými r1 = r2 = 5cm.
a) 128 cm2
b) 596 cm2
c) 632 cm2
d) 532 cm2

Správná odpověď:

V1 =  300 cm3
V2 =  30000 cm3
S3 =  102 cm2
S4 =  632 cm2

Postup správného řešení:

a1=2,5 cm b1=100 mm cm=100:10  cm=10 cm c1=12 cm  V1=a1 b1 c1=2,5 10 12=300 cm3
a2=30 cm b2=20 cm c2=5 dm cm=5 10  cm=50 cm  V2=a2 b2 c2=30 20 50=30000 cm3
V3=63 cm3 c=7 cm  S1=V3/c=63/7=9 cm2 a=S1=9=3 cm  S3=4 a c+2 S1=4 3 7+2 9=102 cm2
v4=2 dm cm=2 10  cm=20 cm z1=10 cm z2=8 cm v=4 cm r1=5 cm r2=5 cm  S44=2z1+z2 v=210+8 4=36 cm2  S4=(z1+z2+r1+r2) v4+2 S44=(10+8+5+5) 20+2 36=632 cm2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku plochy?
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2   video3

Související a podobné příklady: