Nejvyšších 45131

Výšky některých psů jsou uvedeny v tabulce. (1 cm = 10 mm)


PesVýška
Sam 280 mm
Charlie 56 cm
Gus 81,3 cm
Buster 635 mm
Max 38 cm
Duke 61 cm


Který seznam zobrazuje výšku psů od nejvyšších po nejnižší?

A. Max, Charlie, Duke, Gus, Sam, Buster
B. Sam, Max, Charlie, Duke, Buster, Gus
C. Buster, Sam, Gus, Duke, Charlie, Max
D. Gus, Buster, Duke, Charlie, Max, Sam

Správná odpověď:

x = D

Postup správného řešení:

S=280 mm cm=280:10  cm=28 cm C=56 cm G=81,3 cm B=635 mm cm=635:10  cm=63,5 cm M=38 cm D=61 cm  m=max(S,C,G,B,M,D)=max(28,56,81,3,63,5,38,61)=10813=81103=81,3 cm  G > B > D > C >M > S x=DNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: