Stromčeky

Pozdĺž cesty bolo vysadených 250 stromčekov dvojakého druhu. Čerešní po 60 Sk za kus a jabloní po 50 Sk za kus. Celá výsadba stála 12800 Sk. Koľko bolo sadeníc čerešní a koľko jabloní?

Správna odpoveď:

a =  30
b =  220

Postup správneho riešenia:


a+b=250
60a + 50b = 12800

a+b=250
60·a + 50·b = 12800

a+b = 250
60a+50b = 12800

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
60a+50b = 12800
a+b = 250

Riadok 2 - 1/60 · Riadok 1 → Riadok 2
60a+50b = 12800
0,17b = 36,67


b = 36,66666667/0,16666667 = 220
a = 12800-50b/60 = 12800-50 · 220/60 = 30

a = 30
b = 220

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: