Účastníkov 66454

Oddiel tvorí 80 detí a dospelých. Tábor ich stal dohromady 116400 Kc. Každé dieťa zaplatilo 1200 Kc a každý dospelý 1800 Kc. Koľko bolo dospelých účastníkov, koľko za tábor zaplatili deti a kto a o koľko zaplatil za tábor viac peňazí?

Správna odpoveď:

a =  34
x =  55200 Kc

Postup správneho riešenia:

a+b=80 1800a+1200b=116400  a+b=80 1800 a+1200 b=116400  a+b=80 1800a+1200b=116400  Pivot:Riadok1Riadok2 1800a+1200b=116400 a+b=80  Riadok218001 Riadok1Riadok2 1800a+1200b=116400 0,33b=15,33  b=0,3333333315,33333333=46 a=18001164001200b=18001164001200 46=34  a=34 b=46
x=1200 b=1200 46=55200=55200 Kc y=1800 a=1800 34=61200 Kc  x<yNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: