Vypočítaj 67054

Vypočítaj deliteľa, ak delenec je 895, podiel je 40 a zvyšok je 15.

Správna odpoveď:

x =  22

Postup správneho riešenia:

(89515)/x=40  40x=89515  40 x=89515  40x=880  x=40880=22  x=22   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   k=895/x=895/22=22895=40221540,6818Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: