Aký polomer

Aký polomer ma kruhova dráha, ktorú musí bežec prebehnúť 6-krát, aby zabehol 1,8km?

Výsledok

r =  47.746 m

Riešenie:

o6=1.8 kmm=1.8 1000 m=1800 m o1=o6/6=1800/6=300 m  r=o1/(2π)=300/(2 3.1416)47.746547.746 mo_{6}=1.8 \ km \rightarrow m=1.8 \cdot \ 1000 \ m=1800 \ m \ \\ o_{1}=o_{6} / 6=1800 / 6=300 \ \text{m} \ \\ \ \\ r=o_{1} / (2 \pi)=300 / (2 \cdot \ 3.1416) \doteq 47.7465 \doteq 47.746 \ \text{m}Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky

 

 

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Polomer kružnice
  kruh Určte polomer kruhovej podstavy nádoby, ktorej obvod je 2,51 m. Výsledok určte s presnosťou na jedno desatinné miesto v metroch. Cez znak π - Ludolfovo číslo
 2. Polomer
  kruh_1 Vypočítaj polomer kruhu ak obvod a obsah sú v pomere 2:5.
 3. Kružnica
  bavlnka Vypočítajte polomer a priemer kružnice, ktorá má dĺžku 11.36 cm.
 4. Zdvojnásobenie strany a obsah
  circle5 Ako sa zmení obsah kruhu, ak jeho polomer zdvojnásobíme? Koľkokrát sa zväčší jeho obsah?
 5. Dve kružnice
  two_circles Dve kružnice s polomermi 4 cm a 3 cm majú stredy vzdialené 0,5 cm. Koľko spoločných bodov majú tieto kružnice?
 6. Vzdialenosť stredov
  zvonka_dotyk Kružnice s polomermi r1=10 centimetrov a r2=4 cm sa zvonka dotýkajú. Aka je vzdialenosť ich stredov?
 7. Výdaje
  stats2 Výdaje na spoločný zájazd pre a žiakov boli: cestovné i eur, stravné s eur, tri nocľahy po n eur a drobné výdavky d eur. Vypočítajte čiastku c, ktorú platil každý žiak.
 8. Koleso priemer
  wheel_1 Aký priemer má kruh, ak sa na dráhe 0.37 km otočí 112 krát?
 9. Hodiny 12
  clocks2_10 Dĺžka minútovej ručičky je 12 cm. Akú dráhu v metroch opíše jej koncový bod za týždeň ?
 10. Základy
  rotunda Základy stavby majú kruhový pôdorys s priemerom 25 m. Vypočítajte obvod kruhového výkopu, ak jeho priemer je o 41 cm väčší ako priemer základu.
 11. Sekundová
  clock Akú dráhu vykoná za týždeň koniec sekundovej ručičky hodín, ak je 45 mm dlhá.
 12. Dva kruhy
  two_circles_touch_internally Malý kruh na obrázku má obsah 3,5 cm2 a dotýka sa zvnútra a prechádza stredom veľkého kruhu. Aký obsah má veľký kruh? Výsledok zaokrúhli na celé číslo.
 13. Na svahu
  lyzovanie Na svahu bolo k lyžiarov. Koľko je na svahu dospelých, ak detí sa lyžuje 15?
 14. Žiaci
  ziaci_skola V triede je d dievčat a chlapcov je o 5 viac. Koľko je žiakov v triede?
 15. Mapka 9
  map_15 Priama vzdialenosť Praha - Moskva je 1680 km. V akej vzdialenosti sú od seba tieto mestá na mape s mierkou 1 : 4000000 ?
 16. Stupne na radiány
  angle Prepočítajte veľkosť rovinného uhla α = 9°39'15" do oblúkovej miery:
 17. Pomer, do pomeru
  meter_12 Rozdeľ 2502 dm v pomere 2:4