Dohodnutému 68614

Trieda s m žiakmi sa dohodla, že každý žiak nazbiera k kilogramov papiera. Pred začatím zberu sa jeden žiak odsťahoval a papier neodovzdal.
o V závislosti na veličinách k, m vyjadrite:
a) koľko kilogramov papiera musel každý žiak odovzdať, aby trieda odovzdala pôvodné dohodnuté množstvo papiera.
b) o koľko viac kilogramov papiera musel každý žiak odovzdať oproti pôvodnému dohodnutému množstvu.

Správna odpoveď:

a = kg m*k/(m-1)
b = kg m*k/(m-1)-k

Postup správneho riešenia:

a=m k/(m1)
b = a  k  b=m k/(m1)kNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:

Súvisiace a podobné príklady: