Na ošetrenie

Na ošetrenie semenáčikov v lesnej škôlke sú k dispozícii 4 typy prípravkov P1, P2, P3, P4 z ktorých každý obsahuje 3 účinné látky L1, L2, L3 . Ich množstvá sú dané tabuľkou( počet jednotiek/kg). Treba namiešať 20 kg zmesi tak, aby vyrobené množstvo obsahovalo 34 jednotiek látky L1, 41 jednotiek látky L2 a 32 jednotiek látky L3. Zistite, koľko kg prípravkov P1, P2, P3 a P4 treba použiť na namiešanie zmesi s požadovanými vlastnosťami.


P1 P2 P3 P4
L1 2 3 1 1
L2 3 2 2 1
L3 1 2 2 2

Správna odpoveď:

a =  8
b =  3
c =  2
d =  7

Postup správneho riešenia:


2a+3b+c+d = 34
3a+2b+2c+d = 41
a+2b+2c+2d = 32
a+b+c+d = 20

2·a+3·b+c+d = 34
3·a+2·b+2·c+d = 41
a+2·b+2·c+2·d = 32
a+b+c+d = 20

2a+3b+c+d = 34
3a+2b+2c+d = 41
a+2b+2c+2d = 32
a+b+c+d = 20

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3a+2b+2c+d = 41
2a+3b+c+d = 34
a+2b+2c+2d = 32
a+b+c+d = 20

Riadok 2 - 2/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3a+2b+2c+d = 41
1,6667b-0,3333c+0,3333d = 6,6667
a+2b+2c+2d = 32
a+b+c+d = 20

Riadok 3 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 3
3a+2b+2c+d = 41
1,6667b-0,3333c+0,3333d = 6,6667
1,3333b+1,3333c+1,6667d = 18,3333
a+b+c+d = 20

Riadok 4 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 4
3a+2b+2c+d = 41
1,6667b-0,3333c+0,3333d = 6,6667
1,3333b+1,3333c+1,6667d = 18,3333
0,3333b+0,3333c+0,6667d = 6,3333

Riadok 3 - 1,33333333/1,66666667 · Riadok 2 → Riadok 3
3a+2b+2c+d = 41
1,6667b-0,3333c+0,3333d = 6,6667
1,6c+1,4d = 13
0,3333b+0,3333c+0,6667d = 6,3333

Riadok 4 - 0,33333333/1,66666667 · Riadok 2 → Riadok 4
3a+2b+2c+d = 41
1,6667b-0,3333c+0,3333d = 6,6667
1,6c+1,4d = 13
0,4c+0,6d = 5

Riadok 4 - 0,4/1,6 · Riadok 3 → Riadok 4
3a+2b+2c+d = 41
1,6667b-0,3333c+0,3333d = 6,6667
1,6c+1,4d = 13
0,25d = 1,75


d = 1,75/0,25 = 7
c = 13-1,4d/1,6 = 13-1,4 · 7/1,6 = 2
b = 6,66666667+0,33333333333333c-0,33333333333333d/1,66666667 = 6,66666667+0,33333333 · 2-0,33333333 · 7/1,66666667 = 3
a = 41-2b-2c-d/3 = 41-2 · 3-2 · 2-7/3 = 8

a = 8
b = 3
c = 2
d = 7

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: