Sčítanec 7380

Číslo 4600 rozdeľte na dva sčítance tak, aby jeden sčítanec bol o 700 väčší ako polovica druhého sčítanca.

Správna odpoveď:

a =  2000
b =  2600

Postup správneho riešenia:


a+b=4600
a = 700 + b/2

a+b = 4600
2a-b = 1400

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
2a-b = 1400
a+b = 4600

Riadok 2 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 2
2a-b = 1400
1,5b = 3900


b = 3900/1,5 = 2600
a = 1400+b/2 = 1400+2600/2 = 2000

a = 2000
b = 2600

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: