Predavačka

Ak by predavačka do bufetu kúpila 15 rovnakých chlebov, ostalo by jej v peňaženke 5 eur. Keby kúpila o 3 chleby menej, ostalo by jej 8,60 eur. Koľko eur mala v peňaženke?

Správna odpoveď:

x =  23 eur

Postup správneho riešenia:

x  15a  = 5 x (153)a=8,60  3a = 8,605 a=(8,605)/3=56=1,2 eur  x=5+15 a=5+15 1,2=23 eurNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: