Pán Peter

Pán Peter potrebuje na svojom pozemku vyhĺbiť studňu hlbokú 20 m. Firma AZET účtuje za prvý meter 1 euro a za každý nasledujúci 2 krát viac. Firma ZETA účtuje za každý meter hĺbky studne 200 eur. Ktorú firmu si má pán Peter vybrať, ak chce čo najviac ušetriť?

Výsledok

x = (Správna odpoveď je: ZETA) Nesprávne

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 2. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 3. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 4. Banka
  money_3 Pavol si uložil 10000 do banky na 6 roky. Vypočítajte, akú sumu bude mať v banke, ak nebude vyberať úroky ani meniť vklad. Ročný úrok je 3.5% a daň z úroku je 10%.
 5. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 6. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 7. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 8. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 9. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 10. Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 11. Postupnosť
  mandlebrot Nájdite spoločný pomer (tzv. kvocient, resp. koeficient) postupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875. Pomer zapíšte ako desatinné číslo zaokrúhlené na desatiny.
 12. Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 13. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 14. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 15. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 16. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 17. Kožuch pre mamičku
  oblek_1 Oblek pre otecka stojí 134 eur. Je to o 220 eur menej, ako stojí kožuch pre mamičku. Koľko zaplatia rodičia za oblek a za kožuch spolu?