Atléti

Všetci chlapci atletického oddielu sa zoradili do zástupu podľa veľkosti. Pred Petrom stála jedna osmina celkového počtu. Hneď za Petrom stál jeho brat Radko a za Radkom ešte päť šestín celkového počtu chlapcov.

Neznámy celkový počet chlapcov atletického oddielu označte x.

1, V závislosti na veličine x vyjadrite počet chlapcov, ktorí stali pred Petrom.
2, V závislosti na veličine x vyjadrite počet chlapcov, ktorí stali za Petrom.
3, Vypočítajte celkový počet chlapcov atletického oddielu.

Správna odpoveď:

n =  48

Postup správneho riešenia:


n/8+1+1+5/6n=n

n/8+1+1+5/6•n=n

n = 48

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: