Mocniny

Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243

Výsledok

z =  -5

Riešenie:

Textové riešenie z =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 2. Exponenciálna rovnica
  exp_13 Určte, čomu sa rovná x v rovnici: (256^x):10^-1=40
 3. Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 4. Exponenciálna rovnica 8
  exp_16 Určte x, ak 3^x:32996=81
 5. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 6. Riešte 3
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu: 8 umocnené na x = 40
 7. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 8. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 9. Telefóny
  phones Sekretárka v podniku A telefonicky volá centrálu v podniku B v dobe najväčšej zaťaženosti telefónnych liniek, kedy pravdepodobnosť, že linka nebude obsadená je 0,25. Jednotlivé pokusy o spojenie opakuje po niekoľkých minútach tak dlho, pokým nebude s centr
 10. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 11. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 12. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 13. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 14. Medián a modus
  dice_3 Radka vykonala 50 hodov hracou kockou. Do tabuľky zaznamenala početnosti padnutia jednotlivých stien kocky Číslo steny 1 2 3 4 5 6 početnosť 8 7 5 11 6 13 Vypočítajte modus a medián čísel stien, ktoré Radke padli.
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 16. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.