Aritmetická

V aritmetickej postupnosti je a1=-1, d=4. Koľký člen je rovný číslu 203?

Správna odpoveď:

n =  52

Postup správneho riešenia:

203=1+4(n1) n=52Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 • Postupnosť
  Quadratic_equation V aritmetickej postupnosti je dané: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítajte a1 a n.
 • 10. člen
  seq_sum Aký je 10. člen aritmetickej postupnosti, ak x1 = 4 a d = 5?
 • Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom (3n-1+50) má hodnotu 59.
 • Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 • Členy AP
  seq_sum Tretí člen aritmetickej postupnosti je o 10 viac ako prvý člen, zatiaľ čo piaty člen je o 15 viac ako druhý člen. Nájdite súčet 8. a 15. člena aritmetickej postupnosti, ak je 7. člen 7-násobok prvého člena.
 • V aritmetickej
  apollo V aritmetickej postupnosti a1=4,8, d=0,4. Koľko za sebou idúcich členov, začínajúc prvým, treba sčítať, aby bol súčet väčší ako 170?
 • AP - na rovnicu
  arithmet_seq Určte piaty člen aritmetickej postupnosti, ak súčet druhého a piateho člena sa rovná 73, a d=7.
 • Diferencia
  delta Vypočítajte diferenciu aritmetickej postupnosti d, ak pre súčet jej prvých 19 členov platí: Sn= 8075 a prvý člen je a1 = 20
 • Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 • AP 6
  progression_ao Vypočítajte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak je dané: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 • Diferencia
  apollo 4. člen aritmetickej postupnosti je 6. ak je súčet 8. a 9. člena -72, nájdite spoločný rozdiel (diferenciu).
 • AP - ľahký
  sigma Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 • Geometrická postupnosť 3
  sequence V geometrickej postupnosti je a8 = 312500; a11= 39062500; sn=1953124. Vypočítajte prvý člen a1, kvocient q a počet členov n z ich súčtu.
 • Aritmetická 3
  plus2 Určite prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d=7.
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.