AP postupnosť

V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455.

a) Určte hodnotu člena a62
b) Určte súčet 71 členov.

Správny výsledok:

a62 =  482
s71 =  39760

Riešenie:

a71=455;d=3 a71=a1+(711)d 455=a1+(711)(3) a1=455(210)=665  a62=a1+(621)d=665+61(3)=482
s71=71a1+a712=71665+4552=39760Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Diferencia
  diff Určte diferenciu AP, ak a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 • AP - na rovnicu
  arithmet_seq_1 Určte piaty člen aritmetickej postupnosti, ak súčet druhého a piateho člena sa rovná 73, a d=7.
 • AP - d a a1
  seq_2 Vypočítajte hodnotu prvého člena a diferenciu aritmetickej postupnosti a1+a7=42 a10-a3=21
 • Súčet 27
  seq_sum Súčet prvých 10 členov aritmetickej postupnosti je 120. Aký bude súčet, ak sa diferencia zmenší o 2?
 • Diferencia
  apollo 4. člen aritmetickej postupnosti je 6. ak je súčet 8. a 9. člena -72, nájdite spoločný rozdiel (diferenciu).
 • Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 • Diferencia
  delta Vypočítajte diferenciu aritmetickej postupnosti d, ak pre súčet jej prvých 19 členov platí: Sn= 8075 a prvý člen je a1 = 20
 • AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 • Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 • Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • Súčet aritmetická
  postupnost1 Určte súčet druhého a piateho člena AP, ak a1=-4,12,d=-0,7
 • Suma členov
  seq_5 Aký je súčet prvých dvoch členov AP, ak d=-4,3, a3=7,5 ?
 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • AP 6
  progression_ao Vypočítajte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak je dané: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • Diferencia AP
  postupnost1_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.
 • AP - uhly
  rightTriangle Určte veľkosť najmenšieho vnútorného uhla pravouhlého trojuholníka, ktorého veľkosti uhlov tvoria po sebe idúce členy aritmetickej postupnosti.