AP - na rovnicu

Určte piaty člen aritmetickej postupnosti, ak súčet druhého a piateho člena sa rovná 73, a d=7.

Správny výsledok:

a5 =  47

Riešenie:

a2+a5=73 d=7 a1+d+a1+4d=73 a1=(735 d)/2=(735 7)/2=19 a5=a1+4 d=19+4 7=47Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Súčet aritmetická
  postupnost1 Určte súčet druhého a piateho člena AP, ak a1=-4,12,d=-0,7
 • Diferencia
  apollo 4. člen aritmetickej postupnosti je 6. ak je súčet 8. a 9. člena -72, nájdite spoločný rozdiel (diferenciu).
 • Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 • AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 • AP - ľahký príklad
  seq2_1 Určte štvrtý člen a diferenciu AP, ak a1=3,2 a a2+a3=7.
 • Aritmetická postupnosť 2
  postupnost1_4 V AP platí: 5a2+7a5=90 s3=12 vypočítaj prvý člen a=? a diferenciu d=?
 • AP 5
  postupnost1_1 Určte druhý člen a diferenciu AP, ak a3=5,a a1+a3=16.
 • Diferencia
  delta Vypočítajte diferenciu aritmetickej postupnosti d, ak pre súčet jej prvých 19 členov platí: Sn= 8075 a prvý člen je a1 = 20
 • AP - d a a1
  seq_2 Vypočítajte hodnotu prvého člena a diferenciu aritmetickej postupnosti a1+a7=42 a10-a3=21
 • AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 • 10. člen
  seq_sum_1 Aký je 10. člen aritmetickej postupnosti, ak x1 = 4 a d = 5?
 • Vyjadrovačka
  divne_1 Určte dvadsiatyprvý člen a diferenciu AP, ak a1=0,12 a a1+a2=0,42.
 • Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetickej postupnosti je a1=-1, d=4. Koľký člen je rovný číslu 203?
 • Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 • Diferencia
  diff Určte diferenciu AP, ak a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.