Aritmetická

V aritmetické posloupnosti je a1=-3, d=4. Kolikáty člen je roven čísli 257?

Správná odpověď:

n =  66

Postup správného řešení:

257=3+4(n1) n=66Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Související a podobné příklady:

 • Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 • Pátý člen
  arithmet_seq Určete pátý člen aritmetické posloupnosti, pokud součet druhého a pátého člena se rovná 73, a d = 7.
 • Třetí
  seq_sum Třetí člen aritmetické posloupnosti je o 10 více než první člen, zatímco pátý člen je o 15 více než druhý člen. Najděte součet 8. a 15. člena aritmetické posloupnosti, pokud je 7. člen 7 násobek prvního člena.
 • Posloupnost
  Quadratic_equation V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítejte a1 a n.
 • Jaký je
  seq_sum Jaký je 10. člen aritmetické posloupnosti, pokud x1 = 4 a d = 5?
 • V aritmetické
  apollo V aritmetické posloupnosti a1=4,8, d=0,4. Kolik po sobě jdoucích členů, počínaje prvním, je třeba sčítat, aby byl součet větší než 170?
 • Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti a13=-80, d=-7
 • Posloupnost
  sequence_geo -12, 60, -300, 1500 . .. Jaké jsou dvě další 2 čísla této posloupnosti?
 • Je dána
  sequence_geo Je dána posloupnost, jejíž první tři členy jsou a1= 70, a2=64, a3=58. 1, rozhodnete, zda se jedna o aritmetickou či geometrickou posloupnost a podle toho určete hodnotu d respektive q. 2, určete hodnotu patnáctého členů posloupnosti. 3, určete, kolikátý č
 • Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 17 členů platí: Sn = 5610 a první člen je a1 = 18.
 • Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem (3n-2+44) má hodnotu 71.
 • AP 6
  progression_ao Vypočítejte prvních 5 členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • Geometrická posloupnost 3
  sequence V geometrické posloupnosti je a8 = 312500; a11= 39062500; sn=1953124. Vypočtěte první člen a1, kvocient q a počet členů n z jejich součtu.
 • Diference
  apollo 4. člen aritmetické posloupnosti je 6. pokud je součet 8. a 9. člena -72, najděte společný rozdíl (diferenci).
 • Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 • Opsaná
  desc_circle Vypočítejte obvod kružnice opsané trojúhelníku o stranách 203, 207, 240.
 • Následující číslo
  math_series Podívejte se na posloupnost čísel: 2,6,25,96,285,? Jaké číslo by mělo přijít následující?