Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-3x2+132x-1440=0

Výsledok

x1 =  20
x2 =  24

Riešenie:


Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
Buďte prvý, kto napíše komentár!
Ďaľšie podobné príklady:

 1. Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 2. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 3. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=18. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 4. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 5. Rozdiel dvoch čísel
  eq2 Rozdiel 2 čísel je 82. Prvé číslo je o 8 menšie ako druhá mocnina druhého čísla. Určte tieto čísla.
 6. Eliminačná metóda
  rovnice_1 Riešte sústavu lineárnych rovníc eliminačnou metódou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 7. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 8. Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 9. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 289?
 10. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 11. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 12. Referenčný uhol
  anglemeter Nájdite referenčný uhol nasledujúcich uhlov:
 13. Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 8 hráčov na dve 4 členné družstvá?
 14. PIN - kódy
  pin Koľko päťciferných PIN - kódov môžeme vytvoriť s použitím párnych číslic?
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?