Kombinatorika - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 651

 • Starý hodinár
  Starý hodinár má vo svojej zbierke zvláštny digitálny budík, ktorý zvoní vždy, keď súčet cifier, ktorý budík ukazuje, sa rovná číslu 21. Zisti, v ktorých časoch bude budík zvoniť. Aký je ich počet? Vypíš všetky možnosti...
 • Čokolády
  V obchode majú 4 druhov čokolád. Koľkými spôsobmi možno zakúpiť 24 čokolád?
 • Knihy 3
  Koľkými spôsobmi možno v poličke uložiť vedľa seba 7 kníh?
 • Sedem 6
  Sedem spolužiačok chodí každý deň spolu na obed. Ak sa postavia do radu vždy v inom poradí, bude im stačiť školský rok, aby využili všetky možnosti?
 • Police
  Koľkými spôsobmi je možné zoradiť 6 kníh na polici?
 • Bonbóny
  Koľkými spôsobmi možno rozdeliť 10 rovnakých cukríkov medzi 5 detí?
 • Každý s každým
  5 žiakov z tretej triedy hralo stolný tenis. Koľko odohrali zápasov, keď hrajú každý s každým?
 • Pravouhlá
  Pravouhlá mriežka pozostáva z dvoch navzájom kolmých sústav rovnobežných priamok s rozostupom 2. Na túto rovinu hodíme kruh s priemerom 1. Vypočítajte pravdepodobnosť, že tento kruh: a) prekryje niektorú z priamok; b) prekryje niektorý z priesečníkov pria
 • Priamky
  V koľkých bodoch sa pretne 14 rôznych priamok, ak žiadne dve nie sú rovnobežné?
 • Cifry
  Napíšte najmenšie a najväčšie 2-ciferné prirodzené číslo.
 • Test 10 otázok
  Test má 10 otázok s výberom odpovedí. Na výber správnej odpovede sú štyri možnosti A, B, C, D, pričom správna je vždy jedna z nich. Koľko je všetkých rôznych možnosti na odpovede v tomto teste, a) ak jeho riešiteľ odpovie na každú otázku b) ak odpovie na
 • Vierka 2
  Vierka z troch daných číslic zostavovala navzájom rôzne trojmiestne čísla. Keď všetky tieto čísla sčítala, vyšlo jej 1554. Aké číslice Vierka použila?
 • Zistite, 2
  Zistite, či v Bratislave existujú dvaja ľudia, ktorí majú rovnaký počet vlasov na hlave. Návod. Bratislava má asi 420000 obyvateľov a človek má na hlave menej ako 300 000 vlasov.
 • Rodina
  Aká je pravdepodobnosť že rodina s 5 deťmi má: presne 1 dívka? 3 dívky a 2 chlapcov? Uvažujte pravdepodobnosť narodenia dievčaťa 48,74 % a chlapca 51,26%.
 • Turnaj 6
  Dlhodobý volejbalový turnaj sa hrá systémom „každý s každým jeden zápas“. Do súťaže sa zatiaľ prihlásilo 11 družstiev. Koľko zápasov ubudne, ak sa 2 družstvá odhlásia?
 • Klíčivosť
  Z krabice smrekových semien s klíčivosťou 80% náhodne vyberieme 10 semien a zasadíme. Určite medián náhodnej premennej počet vyklíčivších semien.
 • Trojmiestne čísla
  Koľko je trojciferných prirodzených čísel takých, že sa v nich žiadna číslica neopakuje?
 • Sick day
  V Kanade je zvyčajne 261 pracovných dní ročne. Ak existuje šanca 4,9%, že zamestnanec vezme sick day(deň choroby bez ospravedlnenia lekárom). .. Aká je pravdepodobnosť, že zamestnanec využije 17 ALEBO VIAC sickday dní v roku?
 • Pomocou 3
  Pomocou číslic 3, 4, 5, 6 napíš všetky párne čísla. Koľko takýchto čísel vieš napísať, keď sa číslice môžu opakovať?
 • Kolko 46
  Koľko trojciferných prirodzených čísel je delitelných číslom 25?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?