Príklady pre stredoškolákov

 1. Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 2. Cyklista
  1cyclist Cyklista prejde do kopca 4 km za 14.4 minút a z kopca za 10.4 minút, pričom v oboch prípadoch pôsobí na pedále rovnako veľkou silou. Za koľko prejde 4 km po rovine?
 3. Funkcia
  lin_functions Pre lineárnu funkciu f(x) = ax + b ‬platí ݂f(14)=179; f(15)=154. Vypočítajte m, ak f(m) = 2019
 4. Stožiar
  stoziar Stožiar elektrického vedenia vrhá 5 m dlhý tieň na stráň ktorá stúpa od päty stožiaru v smere tieňa pod uhlom o veľkosti 12.4° Určte výšku stožiaru, ak výška Slnka nad obzorom je daná uhlom 49°54'.
 5. Denný priemer
  weather_forecast Vypočítajte priemernú teplotu počas dňa, ak 13 hodín bolo 22°C a 11 hodín bolo 17°C.
 6. Farbičky
  peracnik Willie dostal k narodeninám 6 pastelok rôznej farby. Koľkými spôsobmi si ich môže uložiť vedľa seba do peračníka?
 7. Mapa
  mapa_bce Les má rozlohu 15 ha. Akú plochu zaberá les na mape v mierke 1:100?
 8. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 9. Zápas
  hokej Hokejový zápas skončil výsledkom 8:8. Koľko rôznych priebehov mohol mať?
 10. Drôt
  cu_wire Jedným ťahom sa zmenší priemer drôtu o 14%. Aký priemer bude mať drôt s pôvodným priemerom 19 mm po 10 ťahoch?
 11. Obdĺžnik
  diagonal V obdĺžniku so stranami 5 a 8 vyznačíme uhlopriečku. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne zvolený bod vnútri obdĺžnika je bližšie k tejto uhlopriečke, ako k ľubovoľnej strane obdĺžnika?
 12. Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 13. Gauss
  kfgauss Pomôžte malému K.F. Gaussovi spočítať všetky celé čísla od 1 do 420.
 14. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítajte: ?
 15. Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 16. Kružnice 2
  zlozite_kruznice Vypočítajte obsah plochy ohraničenej opísanou a vpísanou kružnicou trojuholníku so stranami 12 cm, 14 cm, 18 cm.
 17. Potrubie
  pipeline O koľko percent sa zmenil (zmenšil) obsah prierezu plechového potrubia, ktorého kruhový tvar pri rovnakom obvode zmenili na štvorcový?
 18. Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom ? má hodnotu 86.
 19. Diofant 2
  1diofantos Je rovnica   ? riešiteľná na množine celých čísel Z?
 20. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .