Príklady pre stredoškolákov

Počet nájdených príkladov: 2312

 • Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 • Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 • Náhodná udalosť
  workers_7 Aká je pravdepodobnosť náhodnej udalosti, že zo spoločnosti 5 mužov a 7 žien ako prvý odišiel muž?
 • Rovnička
  parabola-soccer Doplňte do rámčekov rovnaké čísla tak, aby platila rovnosť: 550: ?= ? x 22
 • Odmocnina
  sq_root Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: ?
 • Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 • Shrek 2
  shrek Shrek a Fiona spolu vážia 201 kg. Pričom Shrek je 2-krát ťažší ako Fiona. Koĺko váži Shrek?
 • Kanister oleja
  kanister_1 Kanister naplnený olejom má hmotnosť 17 kg. Ak je naplnený len z polovice, má hmotnosť 9 kg. Akú hmotnosť má prázdny kanister?
 • Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 • Trojčlenka
  trojkolka 28 je 100% 13 je x%
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 • Logaritmická rovnica
  nat_log_ln Vypočítajte koreň rovnice: log33(3x + 21) = 0
 • Iks - mocnina
  exp_6 Určte hodnotu x: 2^x=(2^-3):2
 • Úloha roka
  years Stanovte počet prirodzených čísel od 1 do 106, ktoré končia štvorčíslom 2006.
 • Lin. závislosť
  colinear_vectors Zistite či vektory u=(-4; -5) a v=(20; 25) sú lineárne závislé.
 • Zápas
  hokej Hokejový zápas skončil výsledkom 7:7. Koľko rôznych priebehov mohol mať?
 • Kolmé 3D vektory
  3dperpendicular Nájdite vektor a = (2, y, z) tak, aby a⊥b a ⊥ c kde   b = (-1, 4, 2) a c = (3, -3, -1)
 • Vypočítajte 11
  vectors_sum0_2 Vypočítajte skalárny súčin dvoch vektorov: (2,5) (-1, -4)
 • Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 • Riešte 6
  eq1_1 Riešte rovnicu: 5/(x-4) - 2/(4x-16)=-7

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .