Mocnina - stredná škola - príklady - strana 5

 1. Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 2. Exponenciálna rovnica
  exp_4 Určte, čomu sa rovná y vo výraze 5^y=1/25
 3. Zet
  exp_5 Určte z, ak 12^z=1/144
 4. Podiel odmocnín
  exp_10 Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 5. Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 6. Komplexné sčítanie
  moivre_cplx Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.
 7. Člen a kvocient
  geometric_6 Určte druhý člen a kvocient GP, ak a3=48,6 a1+a2=6
 8. Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 9. Posledná cifra
  olympics_3 Aké je posledné číslo 2016-tej mocniny čísla 2017?
 10. Exponenciálna rovnica
  exp_13 Určte, čomu sa rovná x v rovnici: (256^x):10^-1=40
 11. Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 12. Súčet členov geometrickej
  exp_1 V GP je a1 = 7, q = 5. Stanovte podmienku pre n, aby sn≤217.
 13. Neznáme číslo
  calc Určte x, ak 27^x=1/3
 14. Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 15. Dárius
  pow_equation Dárius povedal Milošovi: Myslím si číslo. Keď ho umocním na jednu štvtinu a následne vynásobim číslom 3, dostanem jeho druhú odmocninu. Určte neznáme číslo, ktoré je vačšie ako nula a patrí do množiny celých kladných čísel.
 16. Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 17. Exponenciálna rovnica 8
  exp_16 Určte x, ak 3^x:32996=81
 18. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 19. Lekná
  lekno_2 Na rybníku rastú lekná, každý deň sa ich počet zdvojnásobí. Celá hladina sa pokryje za 12 dní. Za koľko dní sa pokryje 8 hladín?
 20. Drahé kovy
  gold_3 V rokoch 2006-2009 sa hodnota drahých kovov rýchlo zmenila. Údaje v nasledujúcej tabuľke predstavujú celkovú mieru návratnosti (v percentách) platiny, zlata, striebra od roku 2006 do roku 2009: Rok Platinum Gold Silver 2009 62,7 25,0 56,8 2008 -41,3 4,3 -

Máš zaujímavý príklad, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ho a my Ti ho skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.