Kalkulačka reálná číslaVýsledek:

0,8 = 0,8

Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace s reálnými čísly, přirozenými, celými, racionálními a i iracionálními čísly. Zobrazuje detailní informace o výpočtu krok za krokem. Řeší problémy s dvěma, třemi nebo více reálnými čísly v jednom výrazu. Ví sčítat, odčítat a násobit reálná čísla krok za krokem. Tato on-line kalkulačka reálných čísel vám pomůže pochopit, jak sčítat, odečítat, násobit nebo dělit reálná čísla.

Příklady použití:

sčítání reálných čísel: -3/2 + pi/2
odčítání reálných čísel: 32.14 - 67.32
závorky: sin(pi/2) * (1.1+2.2+3.3)
komplexní příklad: priorita operátorů a závorky: 3⋅[8−(−1) + (−3)÷(−3)]^2

Reální čísla v slovních úlohách:

 • Odečtěte od rozdílu
  numbers Dvojnásobek čisla -23,6 odečtěte od rozdílu čísel -130 a -40,2.
 • Kvadratická rovnice
  parabola Určitě čísla b, c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 byly kořeny kvadratické rovnice: -3x 2 + b x + c = 0
 • Činitele
  factors Může výraz ? být rozložený do součinu racionálních kořenových činitelů?
 • Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením nové proměnné řešte bikvadratickú rovnici: -2 x 4 +400 x2 -1568=0
 • Souřadnice
  exp_ln Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;120] grafu funkce f dané předpisem f: y = 5x
 • Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log26(7x + 12) = 0
 • Které
  numbers2 Které číslo je na číselné ose stejně vzdálené od čísel -5,65 a 7,25?
 • Třetí odmocnina
  30gon Najděte třetí odmocninu z 18
 • Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 • Kostky
  rubik_cube Kostka, která je složena z 27 malých kostek s hranou 3 dm má objem:
 • Rovnají se
  compass Rovnají se následující výrazy? -9 10 = (-9) 10
 • Cotangens
  sin_cos Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 3/4. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.
 • Čtvrtkruh
  quarter_circle Drát, který je zahnutý po obvodu čtvrtkruhu má délku 3π+12. Určitě poloměr čtvťkruhu.
 • Vypočítejte 12
  numbers Vypočítejte trojnásobek poloviny rozdílu čísel 7,5 a 2,1,
 • Sad
  apple Kolika kroky po 69 cm obídeš čtvercový sad s výměrou 1 ha?
 • Kružnice
  circle_ag Napište rovnici kružnice která procházi bodem [0,6] a dotýka se osy x v bode [5,0]: ?


slovní úlohy - více »