Trojúhelník

Vypočtěte strany trojúhelníka ABC o obsahu 1404 cm2,platí-li a:b:c=12:7:18

Správná odpověď:

a =  87,69 cm
b =  51,15 cm
c =  131,53 cm

Postup správného řešení:

 s1=212+7+18=18,5 cm S1=s1(s112)(s17)(s118)=26,295 cm2 k=S11404=7,307  a=12k=87,69 cm
b=7k=51,15 cm
c=18k=131,53 cm

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: