Kalkulačka reálná číslaVýsledek:

9 / 5 = 1,8

Kroky výpočtu

 1. Dělení: 9 / 5 = 1,8
Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace s reálnými čísly, přirozenými, celými, racionálními a i iracionálními čísly. Zobrazuje detailní informace o výpočtu krok za krokem. Řeší problémy s dvěma, třemi nebo více reálnými čísly v jednom výrazu. Ví sčítat, odčítat a násobit reálná čísla krok za krokem. Tato on-line kalkulačka reálných čísel vám pomůže pochopit, jak sčítat, odečítat, násobit nebo dělit reálná čísla.

Příklady použití:

sčítání reálných čísel: -3/2 + pi/2
odčítání reálných čísel: 32.14 - 67.32
závorky: sin(pi/2) * (1.1+2.2+3.3)
komplexní příklad: priorita operátorů a závorky: 3⋅[8−(−1) + (−3)÷(−3)]^2

Reální čísla v slovních úlohách:

 • Doplňte 2
  sequence_geo Doplňte další tři členy řady tvořené podle určitého pravidla. 1, √2, 9, 2, 25, . .. , . .. , . ..
 • Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 • Rovnají se
  compass Rovnají se následující výrazy? -9 10 = (-9) 10
 • Výrazy se zátvorky
  fatamorgana Vypočtěte: a) 23 - [2,6 + (6 - 9) - 4,52] b] 12,25 + 2 [2,7 - (-0,5 + 0,3 * 0,6)]
 • Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log26(7x + 12) = 0
 • Z8-I-6 MO 2017
  axes Přímka představuje číselnou osu a vyznačené body odpovídají číslům a, - a, a + 1, avšak v neurčeném pořadí. Sestrojte body, které odpovídají číslům 0 a 1. Proberte všechny možnosti.
 • Jana s Evou
  numbers Jana s Evou trénovaly desetinná čísla. A to tak, že Jana vymyslela desetinné číslo a Eva přičetla vždy trojnásobek tohoto myšleného čísla. První číslo. .. Skládalo se jen ze samých jedniček (tj. Končilo na řádu setin a mělo 5 cifer) Druhé číslo mělo dvojn
 • Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 • Souřadnice
  exp_ln Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;120] grafu funkce f dané předpisem f: y = 5x
 • Kvadratická rovnice
  parabola Určitě čísla b, c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 byly kořeny kvadratické rovnice: -3x 2 + b x + c = 0
 • Odečtěte od rozdílu
  numbers Dvojnásobek čisla -23,6 odečtěte od rozdílu čísel -130 a -40,2.
 • Rovnice
  function Rovnice f(x) = 0 má kořeny x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Kolik je všech kořenů rovnice f(x2) = 0?
 • Otevřené intervaly
  intervals.svg Dané jsou otevřené intervaly A = (x-2; 2x-1) a B = (3x-4; 4). Najděte největší reálné číslo, pro které platí A ⊂ B.
 • Geometrický průměr
  geom_mean Vypočítejte geometrický průměr čísel a=12,6 a b=26,8. Určitě průměr i konstrukčně, pokud a, b jsou délky úseček.
 • Číslo převrácené
  reciprocal K daným reálným číslům vypočítejte převrácené čísla.
 • Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 • Cotangens
  sin_cos Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 3/4. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.


slovní úlohy - více »