Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(-23, 24) = 1


-23 = 23
24 = 23×3
NSD = 1

-23 / 1 = -23

24 / 1 = 24

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel -23, 1, 24.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »