Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(1, 12) = 1


1 = 1
12 = 22×3
NSD = 1

1 / 1 = 1

12 / 1 = 12

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 12.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »