Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(1, 8) = 1


1 = 1
8 = 23
NSD = 1

1 / 1 = 1

8 / 1 = 8

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 8.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »