Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(12, 5) = 1


12 = 22×3
5 = 5
NSD = 1

12 / 1 = 12

5 / 1 = 5

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 5, 12.