Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(15, 28) = 1


15 = 3×5
28 = 22×7
NSD = 1

15 / 1 = 15

28 / 1 = 28

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 15, 28.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »