Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(15, 40) = 5


15 = 3×5
40 = 23×5
NSD = 5

15 / 5 = 3

40 / 5 = 8

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 5, 15, 40.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »