Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(177, 16) = 1


177 = 3×59
16 = 24
NSD = 1

177 / 1 = 177

16 / 1 = 16

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 16, 177.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »