Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(189, 24) = 3


189 = 33×7
24 = 23×3
NSD = 3

189 / 3 = 63

24 / 3 = 8

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 3, 24, 189.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »