Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(2, 15) = 1


2 = 2
15 = 3×5
NSD = 1

2 / 1 = 2

15 / 1 = 15

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 2, 15.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »