Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(2, 18) = 2


2 = 2
18 = 2×32
NSD = 2

2 / 2 = 1

18 / 2 = 9

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 2, 18.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »