Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(30, 15) = 3×5 = 15


30 = 2×3×5
15 = 3×5
NSD = 3×5 = 15

30 / 15 = 2

15 / 15 = 1

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 15, 30.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »