Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(30, 3) = 3


30 = 2×3×5
3 = 3
NSD = 3

30 / 3 = 10

3 / 3 = 1

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 3, 30.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »