Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(36, 15) = 3


36 = 22×32
15 = 3×5
NSD = 3

36 / 3 = 12

15 / 3 = 5

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 3, 15, 36.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »