Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(4, 20) = 22 = 4


4 = 22
20 = 22×5
NSD = 22 = 4

4 / 4 = 1

20 / 4 = 5

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 4, 20.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »