Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(5, 4) = 1


5 = 5
4 = 22
NSD = 1

5 / 1 = 5

4 / 1 = 4

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 4, 5.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »