Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(56, 4) = 22 = 4


56 = 23×7
4 = 22
NSD = 22 = 4

56 / 4 = 14

4 / 4 = 1

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 4, 56.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »