Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(6, 2) = 2


6 = 2×3
2 = 2
NSD = 2

6 / 2 = 3

2 / 2 = 1

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 2, 6.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »