Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(6, 24) = 2×3 = 6


6 = 2×3
24 = 23×3
NSD = 2×3 = 6

6 / 6 = 1

24 / 6 = 4

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 6, 24.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »