Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(6, 3) = 3


6 = 2×3
3 = 3
NSD = 3

6 / 3 = 2

3 / 3 = 1

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 3, 6.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »