Největší společný dělitel kalkulačka



NSD(6, 6) = 2×3 = 6


6 = 2×3
6 = 2×3
NSD = 2×3 = 6

6 / 6 = 1

6 / 6 = 1

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 6.

Příklady na NSD



slovní úlohy - více »