Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(7, 16) = 1


7 = 7
16 = 24
NSD = 1

7 / 1 = 7

16 / 1 = 16

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 7, 16.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »