Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(75, 8) = 1


75 = 3×52
8 = 23
NSD = 1

75 / 1 = 75

8 / 1 = 8

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 8, 75.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »