Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(9, 2) = 1


9 = 32
2 = 2
NSD = 1

9 / 1 = 9

2 / 1 = 2

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 2, 9.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »