Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(9, 20) = 1


9 = 32
20 = 22×5
NSD = 1

9 / 1 = 9

20 / 1 = 20

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 1, 9, 20.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »